Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ad astra [latin]    To the stars [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Sic itur ad astra [latin]    Such is the path to the stars [engelsk]   (i.e. Gain reputation) (Vergil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Per ardua ad astra [latin]    Through difficulties to the stars [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad astra per aspera [latin]    To the stars through difficulty [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Per aspera ad astra [latin]    Through the thorns to the stars [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom