Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ad praesens ova cras pullis sunt meliora [latin]    Eggs today are better than chickens tomorrow [engelsk]   (a bird in the hand is worth two in the bush)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom