Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Adaptation Kit Update [engelsk]    oppdatering for tilpasningspakke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft