Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Adekvat [norsk]    Begrepet benyttes som regel til å beskrive behandling. Det forhold at behandlingen anses å ha vært adekvat innebærer at den har vært medisinsk sett faglig korrekt både hva gjelder metode, teknikk og utførelse. Det tas utgangspunkt i den kunnskap man hadde på behandlingstidspunktet. Senere medisinsk forskning kan ha vist at den metode som ble anvendt på behandlingstidspunktet, ikke er like god som en annen. Slik ny medisinsk viten er ikke avgjørende for vurderingen av saken
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
adekvat [norsk]    dievvasii heivvolaš [samisk]   (a) (-cc-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Adekvat årsakssammenheng [norsk]    Begrep i erstatningsretten. Årsakssammenheng mellom den skadegjørende handl..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no