Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Advokat [norsk]    Person som yter rettshjelp og som opptrer som prosessfullmektig på vegne av..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Bistandsadvokat [norsk]    I visse straffesaker har fornærmede rett til å få oppnevnt advoka..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Advokatdirektivet [norsk]    98/5/EC [direktivkode]   Directive 98/5/EC of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained. Official Journal L 077/98
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
høyesterettsadvokat [norsk]    h.r.adv. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad