Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aerodynamikk [norsk]    Læren om luftens bevegelser og de krefter som legemer utsettes for når de beveger seg i luft.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes