Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
Afasi [norsk]    Tapt evne til å snakke
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Afasi [norsk]    skade i eller tap av evnen til å snakke eller skrive og tap av evnen til å forstå tale- eller skriftspråk, på grunn av skade eller sykdom i hjernesentrene.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Afasi [norsk]    vanskeligheter med å finne ord, å uttale ord eller å forstå, som ikke er forårsaket av nedsatt hørsel eller manglende evne til å lage selve lyden. Afasi er en viktig manifestasjon av kognitiv funksjonsnedsettelse.
Demensordliste © Pfizer AS
afasi [norsk]    aphasia [med. el. latin]   Nedsatt eller manglende evne til å uttrykke sine tanker meningsfullt (motorisk) eller forstå ord og skrift (sensorisk).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
afasi [norsk]    aphasia [med. el. latin]   Nedsatt evne til å uttrykke og formulere sine tanker (motorisk) eller til å forstå innholdet i ord og skrift (sensorisk).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Motorisk afasi [norsk]    tap av evne til å finne ord, trass i god oppfatningsevne.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen