Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Affidavit [latin]    A sworn written statement usable as evidence in court
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom