Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
African Broadbill [engelsk]    Svartkronebrednebb [norsk]   Smithornis capensis [latin]   One of the highlights in Kakamega Forest 27/11 was possibly 2 or 3 African Broadbills, even though we actually never saw them. We could only hear them repeatedly, but were not able to locate them in the dense forest.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no