Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
African Stonechat [engelsk]    Afrikasvartstrupe [norsk]   Saxicola torquata [latin]   Few were seen: one seen en route to Nairobi 18/11, 1 at Hippo Point, Kisumu 27/11 and 2 noted the last day of the trip, 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no