Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Afrikagapenebb [norsk]    African Open-billed Stork [engelsk]   Anastomus lamelligerus [latin]   Only recorded at Lake Victoria: 6-7 birds seen over the lake at Dunga Point and also over Hippo Point, Kisumu 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no