Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Afrikasaksenebb [norsk]    African Skimmer [engelsk]   Rhyncops flavirostris [latin]   We were both surprised and thrilled to find 10 Skimmers on the mudflats at Dunga Point, Kisumu 28/11. The local fishermen apparently knew these birds very well.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no