Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Age quod agis [latin]    Do what you do well, pay attention to what you are doing [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom