Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Agnatha [latin]    Kjeveløse fisker [norsk]   Overklasse (bl.a. slimåler, niøyer)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag