Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aimophila ruficauda [latin]    Stripehodespurv [norsk]   Stripe-headed Sparrow [engelsk]   4 Santa Rosa 26/2, 1 str Yomale-Monteverde 27/2, 5 San Luis Valley 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no