Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aimophila strigiceps [latin]    Stripekronespurv [norsk]   Stripe-capped Sparrow [engelsk]   2 nær Salta 18.11., 5 JVG 19.11., 1 Graneros Town 22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no