Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Akasiesolfugl [norsk]    Marico Sunbird [engelsk]   Nectarinia mariquensis [latin]   Our first sighting was of 2 males and 2 females at the Kongelai escarpment 25/11 and then 1 at Hippo Point, Kisumu 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no