Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Akkadian [engelsk]    akkadisk [norsk]   akk [ISO-koder]   språket i det gamle Babylonia og Assyria
Liste over navn på språk © Språkrådet