Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Akkord [tysk]    (musikk) akkord akkordlønn, arbeid med akkordlønn
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Akkord [norsk]    Prosentvis reduksjon av gjeld. Forekommer i konkurslovgivningen. Skiller me..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Akkord [norsk]    Den samtidige klang av tre eller flere noter.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Akkordlønn [norsk]    Lønnsutbetalingen beregnes utfra arbeidstakerens produksjon, og ikke ut fra..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no