Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Akrolein [synonym]    2-Propenal [norsk]   2-PROPENAL [engelsk]   molekylformel: C3H4O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap