Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Akrylnitril [synonym]    2-Propennitril [norsk]   2-PROPENENITRILE [engelsk]   molekylformel: C3H3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Metakrylnitril [synonym]    2-Metyl-2-propennitril [norsk]   2-PROPENENITRILE, 2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C4H5N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap