Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Akrylsyre [synonym]    2-Propensyre [norsk]   2-PROPENOIC ACID [engelsk]   molekylformel: C3H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Metakrylsyre [synonym]    2-Metyl-2-propensyre [norsk]   2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C4H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap