Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Aksjeindeks [norsk]    En indeks som gir uttrykk for de generelle trenden (utviklingen) i markedet. Indeksen kan være både for spesielle grupper/kategorier av aksjer eller totalmarkedet.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Aksjeindeks [norsk]    Volum- eller kapitalveiet sammensetning av en gitt gruppe aksjer (se OBX)
Derivatordliste © Oslo Børs
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Reuters industriaksjeindeks [norsk]    Den mest kjente engelske industriaksjeindeks.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA