Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aksjekapitalutvidelse [norsk]    Forhøyelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. Gamle aksjonærer har som hovedregel forkjøpsrett.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA