Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aksjonærregister [norsk]    Lovbefalt fortegnelse over aksjonærene i et selskap . Se aksjebok.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA