Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Akson [norsk]    den lange, trådlignende delen av en nervecelle, som strekker seg ut fra cellelegemet. Aksonet er spesialisert på signaloverføring. I enden av aksonet overføres impulser til andre neuroner eller til effektororganer.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma