Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aktenfra [norsk]    Bakfra
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes