Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Akter [norsk]    Den bakerste delen av et skip. Akterut betyr f.eks. bakerst, i motsetning til forut.
Maritim ordliste © MaritimStart
Akter [norsk]    Bak eller bakerste del av båten
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Ordbok / leksikon: 26 omtrentlig(e)
Akterlik [norsk]    Seilets bakre kant
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
akterseil [norsk]    aftersail [engelsk]   agtersejl [dansk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
aktermast [norsk]    after mast [engelsk]   agtermast [dansk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
akterdekk [norsk]    quarterdeck, after-deck [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Akterende [norsk]    Akterste, øverste utoverhengende del av et fartøy. Se også hekk.
Maritim ordliste © MaritimStart
Akterskip [norsk]    Den delen av skipet som ligger aktenfor midtskipet.
Maritim ordliste © MaritimStart
Akterstag [norsk]    Staget som går fra mastertoppen ned til hekken.
Maritim ordliste © MaritimStart
Akterende [norsk]    Båtens bakerste del.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Akterover [norsk]    Bakover
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Akterstag [norsk]    Stag mellom mastetoppen og hekken
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Akterspeil [norsk]    Akter, ved bakerste ende av skipet. Den plane eller svakt krummede flate som danner bakre ende på et fartøy. Fartøyer med akterspeil er plattgattet.
Maritim ordliste © MaritimStart
Akterstevn [norsk]    Forbindelsen akterut mellom de to sider av et fartøy med spiss ende.
Maritim ordliste © MaritimStart
fullmakter [norsk]    credentials [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Akterutseilt [norsk]    Skipet seiler fra en eller flere av besetningen i en havn.
Maritim ordliste © MaritimStart
Akterlig trim [norsk]    Skipet ligger dypere i vannet akterut enn forut.
Maritim ordliste © MaritimStart
forut og akter [norsk]    fore and aft [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Alle kontakter [norsk]    All Contacts [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Andre kontakter [norsk]    Other Contacts [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Rediger kontakter [norsk]    Edit Contacts [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Kontakter [norsk]    Windows Contacts [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Frakoblede kontakter [norsk]    Offline Contacts [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Påloggede kontakter [norsk]    Online Contacts [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Vedlikeholdskontrakter [norsk]    Man inngår en vedlikeholdskontrakt med leverandøren eller selgeren av maskinvare. Dette kan innebære gratis vedlikehold i et visst antall år, god tilgjengelighet til reservedeler osv.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bare merkede kontakter [norsk]    tagged contacts only [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Slett gruppe og kontakter [norsk]    Delete Group and Contacts [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Status - utilgjengelige kontakter [norsk]    Status Unavailable Contacts [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft