Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Akterende [norsk]    Akterste, øverste utoverhengende del av et fartøy. Se også hekk.
Maritim ordliste © MaritimStart
Akterende [norsk]    Båtens bakerste del.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes