Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Akterutseilt [norsk]    Skipet seiler fra en eller flere av besetningen i en havn.
Maritim ordliste © MaritimStart