Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Aktiva [norsk]    Samlebegrep for et selskaps eiendeler i balansen.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Aktiva [norsk]    Eiendeler eller rettigheter av formuesverdi. Regnskapsmessig begrep. Motsat..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
aktiva [norsk]    asset [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Aktiva [norsk]    Her er aktiva brukt om verdiene i dødsboet som fast eiendom, bankinnskudd, kontanter, aksjer og andre verdipapirer, utestående krav mv.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
likvide aktiva [norsk]    liquid asset [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bedriftens aktiva [norsk]    corporate holdings [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen