Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aktor [norsk]    Den som i straffesak opptrer på påtale-myndighetens vegne, se ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Traktor [norsk]    Tractor [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Børstraktor [norsk]    Popular name for four-wheelers driven by yuppies
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
omregningsfaktor [norsk]    unit conversion factor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
absorbsjonsfaktor [norsk]    (lyd) Hvor stor del av lydenergien som blir absorbert når lydbølgen treffer en flate. 0=Helt reflekterende, 1=Helt absorberende
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
refleksjonsfaktor [norsk]    Et mål på et materiales evne til å reflektere det innfallende lyset. Måles i forhold til en standard referanse.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
avskrivningsfaktor [norsk]    consumption factor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft