Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aktor [norsk]    Den som i straffesak opptrer på påtale-myndighetens vegne, se ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Ordbok / leksikon: 14 omtrentlig(e)
Traktor [norsk]    Tractor [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Vekstfaktor [norsk]    Små proteiner som kontrollerer cellevekst
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Børstraktor [norsk]    Popular name for four-wheelers driven by yuppies
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
omregningsfaktor [norsk]    unit conversion factor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
absorbsjonsfaktor [norsk]    (lyd) Hvor stor del av lydenergien som blir absorbert når lydbølgen treffer en flate. 0=Helt reflekterende, 1=Helt absorberende
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
refleksjonsfaktor [norsk]    Et mål på et materiales evne til å reflektere det innfallende lyset. Måles i forhold til en standard referanse.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
avskrivningsfaktor [norsk]    consumption factor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
antihemofil faktor [norsk]    AHF [forkortelse/akronym]   en del av levringssystemet i blodet. Mangel på AHF gir en form for blødersykdom.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Tumornekrosefaktor [norsk]    cytokin aktivert av T-celler, som fortrinnsvis dreper tumorceller in vivo og in vitro.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
fluidiseringsreaktor [norsk]    fluid bed reactor [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
blodplatevekstfaktor [norsk]    platelet derived growth factor [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
konverteringsreaktor [norsk]    shift reactor [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
koeffisient / konstant faktor [norsk]    coefficient [engelsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
granulocytt koloni-stimulerende faktor [norsk]    G-CSF [akronym]   Et legemiddel som stimulerer dannelse av hvite blodlegemer
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer