Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Gaddalas [samisk slang]    Innbilsk [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Alaska-sei [norsk]    Alaskan pollack [engelsk]   colin d'Alaska [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Alaskasnipe [norsk]    Pectoral Sandpiper [engelsk]   Calidris melanotos [latin]   1 Eco Amazonia 3.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Alaskasnipe [norsk]    Pectoral Sandpiper [engelsk]   Calidris melanotos [latin]   1 Costanera del Sur 27.11., 1 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Alas, the fleeting years slip by [engelsk]    Eheu fugaces labuntur anni [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom