Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Alauda gulgula [latin]    Orientlerke [norsk]   Oriental Skylark [engelsk]   Dali, Ruili, Lijang, vanligere fra og med Songpan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Alauda gulgula [latin]    Orientlerke [norsk]   Oriental Skylark [engelsk]   Daglig i Keoladeo og Bund Baretha med mellom 5 og 20 ind. Dessuten 3 ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no