Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Albus [latin]    hvit [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Ardea albus [latin]    Egretthegre [norsk]   Great Egret [engelsk]   Omtrent som silkehegre; sett nærmest daglig bortsett fra 25.2. og ikke i fjellene. Antallet var lavere enn silkehegre. Beste dagen var 19.2. (Keoladeo) med i overkant av 10 ind.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus albus [latin]    Hvitbrystkråke [norsk]   Pied Crow  [engelsk]   Decidedly the most common corvid and noted on most days throughout the trip. Most days we did not bother to put a figure on the daily log.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Eudocimus albus [latin]    Hvitibis [norsk]   White Ibis [engelsk]   10 Golfito 23/2, flere Tárcoles 24/2, 10 Carara 11/3, 20+ ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no