Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Alexandrine Parakeet [engelsk]    Aleksanderparakitt [norsk]   Psittacula eupatria [latin]   Ett ind. i Corbett 26. og et nytt et dagen etter var de eneste observasjonene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no