Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
All things obey money [engelsk]    Pecvniate obedivnt omnia [latin]   Money makes the world go round
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom