Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Spunt, Alliken [norsk]    Spinnet, Alicia [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg