Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Allmenne daglige livsfunksjoner [norsk]    ADL [akronym]   - funksjoner i dagliglivet som voksne klarer å utføre. Handikap når det gjelder ADL er et nødvendig kriterium for demens. ADL-reduksjon er derfor en viktig diagnostisk markør for begynnende kognitiv funksjonsnedsettelse. Man skiller ofte mellom instrumentell og personlig ADL (IADL og PADL).
Demensordliste © Pfizer AS
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Personlige allmenne daglige livsfunksjoner [norsk]    PADL [akronym]   Eksempler: kle på seg, spise, personlig hygiene, kontinens, bevege seg/være oppegående
Demensordliste © Pfizer AS
Instrumentelle allmenne daglige livsfunksjoner [norsk]    IADL [akronym]   Eksempler: gjøre innkjøp, holde styr på penger, lage mat, passe på egen medisinering
Demensordliste © Pfizer AS