Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Alloteuthis [latin]    Alloteuthis  [norsk]   Alloteuthis [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet