Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Allpass filter [engelsk]    Allpassfilter [norsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm