Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Allyl(2,3-epoksypropyl)eter [norsk]    OXIRANE, [(2-PROPENYLOXY)METHYL]- [engelsk]    Allyglycidyleter [synonym]   molekylformel: C6H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap