Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Allylalkohol [synonym]    2-Propen-1-ol [norsk]   2-PROPEN-1-OL [engelsk]   molekylformel: C3H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap