Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Alma Mater [latin]    Nourishing mother [engelsk]   (One's old school or university)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom