Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Alouatta palliata [latin]    Kappebrølape [norsk]   Mantled Howler Monkey [engelsk]   Hørt La Selva 1/3, hørt Lagarto 7/3, hørt ss 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no