Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Alouatta seniculus [latin]    Rødbrøleape [norsk]   Red Howler Monkey [engelsk]   Regelmessig i Tambopataområdet 7.-10.9., 5+ Pantiacolla 19., 21. og 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Alouatta seniculus [latin]    Rødbrølape [norsk]   Red Howler [engelsk]   H Cruce Caballero 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no