Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Alpine Swift [engelsk]    Alpeseiler [norsk]   Tachymarptis melba [latin]   Ett ind. på vei ut mot Dhikala, Corbett 25.2. var den eneste observasjonen vi hadde av arten.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Alpine Swift [engelsk]    Alpeseiler [norsk]   Apus melba [latin]   One sighting: 7-10 birds seen near the entrance gate to Mt. Kenya NP 17/11, flying together with many swifts of several species.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no