Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aluminiumlitiumhydrid [norsk]    ALUMINATE(1-), TETRAHYDRO-, LITHIUM, (T-4)- [engelsk]    Litiumaluminiumhydrid [synonym]   molekylformel: AlH4Li
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap