Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Aluminiumtribromid [synonym]    Aluminiumbromid [norsk]   ALUMINUM BROMIDE (AlBr3) [engelsk]   molekylformel: AlBr3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap