Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Alveprinia [norsk]    Graceful Prinia [engelsk]   Prinia gracilis [latin]   Ett ind. ved Keoladeo 23.2., for deretter ikke å bli sett igjen før siste dagen: fem ind. ved Sultanpur og en ved Okhla, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no